INTRODUKTION

Veraldo ApS åtar sig att respektera och skydda din integritet. Vårt mål är att vara medveten om vilken information vi samlar in och hur vi använder och skyddar din personliga information.

Sekretesspolicyn nedan (tillsammans med vår handelsvillkor, andra dokument som det hänvisas till och vår cookiepolicy) beskriver hur vi kan samla in, använda, lagra och behandla din personliga information.

Vi hoppas verkligen att du tar dig tid att läsa igenom det eftersom vi inte har något annat mål än att bevara din integritet. Kom ihåg att du kan hantera din information och skydda din integritet när som helst genom att visa och redigera din information på ditt konto eller kontrollera vilken typ av kakor som används när du besöker vår webbplats.

 

Denna sekretesspolicy gäller webbplatsen www.veraldo.dk. Veraldo.dk är en webbplats som drivs av Veraldo ApS (nedan kallad "Veraldo", "oss" eller "vi"), ett företag registrerat i Danmark under CVR-nummer 36449659 och har en adress på Abildvej 5A, 5700 Svendborg, Danmark.

 

LAGSTIFTNING OCH FÖRORDNINGAR

Informationen vi samlar in, använder och behandlar samlas i enlighet med:

 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för enskilda med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46 / EG (allmän dataskyddsförordning ) (Text av betydelse för EES)
 • Lag nr 502 av den 23 maj 2018 om kompletterande bestämmelser till förordningen om skydd för fysiska personer i samband med behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter (dataskyddslagen)

   

  PRINCIPER

  Denna policy bygger på följande principer:

  • Personuppgifter måste behandlas lagligt, rättvist och öppet
  • Personuppgifter ska endast samlas in för specifika, uttryckliga och legitima ändamål och inte vidare bearbetas på ett sätt som är oförenligt med dessa ändamål;
  • Personuppgifter måste vara lämpliga, relevanta och begränsade till vad som är nödvändigt för behandling;
  • Personlig information måste vara korrekt och vid behov hållas uppdaterad i syfte att radera eller korrigera den omedelbart.
  • Personuppgifter måste lagras på ett sådant sätt att den registrerade endast kan identifieras så länge som är nödvändigt för behandlingen.
  • Personuppgifter måste behandlas på ett sätt som garanterar rätt säkerhet
  • Personuppgifter ska inte delas med tredje part om det inte är nödvändigt för att tillhandahålla tjänster enligt överenskommelse.
  • Registrerade personer måste lätt kunna utöva sina rättigheter.

    

   VILKEN PERSONLIG INFORMATION INSAMLAS?

   Personlig information är data som kan användas för att identifiera eller kontakta dig.

   Enligt EU: s allmänna dataskyddsförordning (GDPR) definieras personuppgifter som: "all information som rör en identifierad eller identifierbar fysisk person ('den registrerade'); identifierbar fysisk person: en fysisk person som direkt eller indirekt kan identifieras, särskilt genom en identifierare som ett namn, identifieringsnummer, platsinformation, online-identifierare eller ett eller flera element som är specifika för den fysiska, fysiologiska, genetiska, mentala, ekonomiska, kulturella eller sociala identiteten hos den fysiska personen;".

   Men om vi samlar in personuppgifter kommer vi aldrig att samla in känslig personlig information om dig. EU: s allmänna dataskyddsförordning (GDPR) definierar känsliga personuppgifter som "ras eller etniskt ursprung, politisk, religiös eller filosofisk övertygelse, fackföreningsanslutning och behandling av genetiska data, hälsoinformation eller information om sexuella relationer eller brottsliga övertygelser och brott"

   När du använder vår webbplats och / eller köper från oss kan vi samla in olika uppgifter. I vilket fall som helst är vi skyldiga att se till att informationen vi får och använder är lämplig för nedanstående ändamål.

    

    

   A. NÄR DU SKAPAR EN ANVÄNDARE    

   B. NÄR DU BESTÄLLER


    

    

   C. NÄR DU INTERAKTIONER MED WEBBPLATSEN

    

    

   D. NÄR DU KONTAKTAR OSS

    

    

   E. När du deltar i våra tävlingar / utdelningar

    

   *När vi förlitar oss på "legitima intressen" uppfyller Veraldo alltid följande krav:

   • Vi måste bearbeta informationen för våra legitima intressen eller till tredje part som vi tillhandahåller den.
   • Ovanstående intressen bör balansera mot dina intressen. Villkoren för "legitima intressen" kommer inte att uppfyllas om behandlingen är omotiverad på grund av dess skadliga inverkan på dina rättigheter och friheter eller legitima intressen. Veraldos legitima intressen behöver inte vara i harmoni med individens krav för att villkoret ska uppfyllas. Men där det finns en allvarlig kontrovers mellan konkurrerande intressen kommer dina legitima intressen alltid att komma först.

    

   MARKNADSKOMMUNIKATION

   Om du köper eller ger oss din e-postadress får du marknadsföringsmeddelanden via e-post och / eller SMS.

   Dessa marknadsföringsmeddelanden är endast för att varna dig för våra nuvarande och kommande erbjudanden.

   Naturligtvis kan du alltid avsluta prenumerationen.

   Hur avslutar du prenumerationen på marknadsföringskommunikation?

   1. textmeddelande
    -Genom att följa instruktionerna i slutet av SMS-meddelandet
    - Genom att kontakta vår kundservice
   2. NYHETSBREV
    -Genom att klicka på länken för att avsluta prenumerationen längst ner i e-postmeddelandet
    - Genom att kontakta vår kundservice

    

   ANVÄNDNING AV DATA FÖR ANNONSERINGSMÅL

   Vi använder data som samlas in under ditt besök för att skapa banners och annonser när du besöker andra webbplatser från tredje part. Dessa annonser skapas via pixlar och är baserade på den information vi har om dig (t.ex. sökhistorik) som förklarar varför du kommer att kunna se annonser som matchar objekt som liknar dem du har checkat ut på vår webbplats.

   All information som används för att skapa dessa annonser är pseudonym och vi använder aldrig data som tydligt identifierar dig.

    

   DELA DIN INFORMATION

   Vi säljer aldrig din personliga information till någon tredje part.

   Vi kan dock dela din personliga information med företag som är experter inom sitt område som kan hjälpa oss att driva webbplatsen, driva vår verksamhet eller hjälpa oss att betjäna dig.

   Var och en av våra tjänsteleverantörer har valts noggrant utifrån deras förmåga att hantera din personliga information. De erbjuder garantier för att genomföra de tekniska och organisatoriska åtgärder som är nödvändiga för att uppfylla kraven i GDPR och våra egna.

   Vi delar din personliga information i följande fall:

   • Till varje medlem i vår grupp, vilket betyder våra dotterbolag, vårt ultimata holdingbolag och dess dotterbolag;
   • I händelse av att vi säljer eller köper något företag eller tillgångar kan uppgifter skickas till den potentiella säljaren eller köparen av sådan verksamhet eller tillgångar;
   • Om vi är skyldiga att lämna ut eller dela dina personuppgifter för att följa någon juridisk skyldighet eller att genomdriva eller tillämpa våra villkor och andra avtal; eller för att skydda Veraldos, våra kunders eller andras rättigheter, egendom eller säkerhet. Detta inkluderar att utbyta information med andra företag och organisationer i syfte att skydda bedrägerier och minska kreditrisker.
   • Om vi behandlar det på uppdrag av en kund;
   • Till företag för att fullgöra ett avtal som vi ingår med dig eller dem, och det hjälper oss att tillhandahålla våra tjänster på ett adekvat sätt, t.ex. Betaltjänstleverantörer, fraktföretag eller lager.
   • Till andra professionella företag, reklambyråer och analytiker eller sökmotorer som hjälper oss att driva, förbättra och optimera webbplatsen eller hjälpa oss att lagra dina uppgifter.
   • Med ditt uttryckliga samtycke.

     

    ÖVERFÖRING AV DIN INFORMATION UTANFÖR DEN EUROPEISKA EKONOMISKA OMRÅDET

    När en tredjepartsleverantör är belägen utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet kommer vi alltid att se till att överföringen av personuppgifter skyddas av lämpliga säkerhetsåtgärder, nämligen användningen av standardklausuler för dataskydd som antagits eller godkänts av Europeiska kommissionen där dataskyddsmyndigheten inte , som är certifierat för integritet.

     

     

    VAD ÄR DINA RÄTTIGHETER?

    När som helst när vi har eller behandlar dina personuppgifter är dina rättigheter följande:

     

     

    IDENTIFIERING KRÄVS FÖR ÅTGÄNG VID PERSONLIG INFORMATION LAGRAS

    Om du begär åtkomst till din information måste vi vidta alla rimliga åtgärder för att verifiera din identitet innan vi kan avslöja information. Dessa åtgärder finns endast för att skydda din information och för att minska risken för identitetsbedrägeri, stöld eller obehörig åtkomst till din information.

    Vi ber dig därför skicka oss original eller bestyrkta kopior av följande dokumentation: pass, identitetskort, födelsebevis eller körkort. Ett av ovanstående dokument krävs för att begära personlig information.

    Vi kommer att sträva efter att svara inom en månad. Om du vill utöva någon av ovanstående rättigheter, vänligen kontakta oss antingen via vår form eller med hjälp av kontaktinformationen nedan i avsnittet "Hur du kontaktar oss".

     

    Hur länge lagrar vi din information?

    Vi lagrar dina personuppgifter så länge du har ett konto och så länge det är nödvändigt för att följa våra juridiska skyldigheter, lösa tvister, förhindra missbruk eller genomdriva våra handelsvillkor.

    När vi inte längre behöver din personliga information kommer den att raderas eller anonymiseras så att du inte längre kan identifieras med den.

    Vi kommer förmodligen att förstöra all finansiell information när vi har använt den och inte längre behöver den.

     

    HUR SÄKERAS MIN PERSONUPPGIFTER?

    Veraldo kommer att göra allt för att skydda din integritet. Vi använder de senaste branschstandarderna och säkerhetsåtgärder som SSL / TLS-kryptering för att skydda användardata och personlig information.

    Vårt mål är att ha alla lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder på plats för att säkerställa en säkerhetsnivå som är lämplig för risken för behandling och användning av personuppgifter. Vi har skyddsprocesser på plats för att säkerställa fortsatt sekretess, integritet, tillgänglighet och motståndskraft hos våra eller tredjeparts bearbetningssystem och tjänster samt möjligheten att återställa tillgänglighet och tillgång till personlig information i rätt tid i händelse av en fysisk eller teknisk incident.

    Dina uppgifter lagras alltid i säkra miljöer, och vi ger våra anställda utbildning om bästa praxis för dataskydd och kräver att de ingår ett sekretessavtal.

    Du kan komma åt och redigera personlig information när du loggar in på ditt konto. För att logga in måste du känna till din inloggningsinformation (e-postadress och lösenord). Det finns inget sätt att komma åt personlig information utan att känna till inloggningsinformationen, därför kan inga obehöriga få tillgång till den. Vi ber dig därför hålla ditt lösenord hemligt och inte dela det med någon annan (inte ens vänner och familj). Meddela oss omedelbart om du vet eller misstänker att du har tappat din inloggning eller att någon annan har tillgång till ditt konto.

     

    LÄNKAR TILL ANDRA WEBBPLATSER ELLER TILL VÅRA SOCIALA MEDIER

    Vår webbplats eller nyhetsbrev kan ibland innehålla länkar till och från andra webbplatser för våra partners, annonsörer och dotterbolag. Observera att denna sekretesspolicy endast gäller denna webbplats. Om du besöker någon av dessa webbplatser föreslår vi därför att du läser deras egen integritetspolicy, eftersom vi inte har något ansvar för dessa policyer.

     

    HUR KONTAKTA OSS

    Om du har några frågor om vår integritetspolicy eller har några frågor om dina personuppgifter, vänligen kontakta oss via vår Kontaktformulär eller genom att skicka ett brev till:
    Sekretesspolicy, Veraldo ApS
    Abildvej 5A,
    5700 Svendborg
    Danmark

     

    FÖRÄNDRINGAR AV VÅR PRIVATPOLITIK

    Vi håller vår sekretesspolicy under regelbunden granskning. Vi kommer att uppdatera alla ändringar på den här sidan. Om betydande ändringar görs kommer vi att kontakta dig direkt via e-post så att du kan granska ändringarna.
    Kom gärna tillbaka regelbundet för att söka efter förändringar.

     

    Sekretesspolicyn uppdaterades senast den 22 januari 2019.
    Sekretesspolicyn gjordes den 1 december 2014.