INTRODUKSJON

Veraldo ApS er forpliktet til å respektere og beskytte personvernet ditt. Målet vårt er å være klar over hvilken informasjon vi samler inn og hvordan vi bruker og beskytter din personlige informasjon.

Personvernreglene nedenfor (sammen med vår kjøpsvilkår, andre dokumenter det er referert til i det og vår policy for informasjonskapsler) beskriver hvordan vi kan samle inn, bruke, lagre og behandle din personlige informasjon.

Vi håper inderlig at du vil ta deg tid til å lese gjennom det, ettersom vi ikke har noe annet mål enn å bevare personvernet ditt. Husk at du når som helst kan administrere informasjonen din og beskytte personvernet ditt ved å se og redigere informasjonen din på kontoen din eller sjekke hva slags informasjonskapsler som brukes når du besøker nettstedet vårt.

 

Denne personvernerklæringen gjelder nettsiden www.veraldo.dk. Veraldo.dk er et nettsted som drives av Veraldo ApS (heretter kalt "Veraldo", "oss" eller "vi"), et selskap registrert i Danmark under CVR-nummer 36449659 og har en adresse på Abildvej 5A, 5700 Svendborg, Danmark.

 

LOVGIVNING OG REGLER

Informasjonen vi samler inn, bruker og behandler blir samlet i samsvar med:

 • Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/679 av 27. april 2016 om beskyttelse av enkeltpersoner med hensyn til behandling av personopplysninger og om fri utveksling av slike opplysninger og om opphevelse av direktiv 95/46 / EF (generell forskrift om databeskyttelse ) (Tekst av betydning for EØS)
 • Lov 23. mai 2018 nr. 502 om utfyllende bestemmelser til forskriften om beskyttelse av fysiske personer i forbindelse med behandling av personopplysninger og om fri utveksling av slike data (personvernloven)

   

  PRINSIPPER

  Denne policyen er basert på følgende prinsipper:

  • Personopplysninger må behandles lovlig, rettferdig og gjennomsiktig
  • Personopplysninger skal bare samles inn for spesifikke, eksplisitte og legitime formål og ikke viderebehandles på en måte som er uforenlig med disse formålene;
  • Personopplysninger må være hensiktsmessige, relevante og begrenset til det som er nødvendig for behandling;
  • Personopplysninger må være nøyaktige og om nødvendig holdes oppdatert med sikte på å slette eller rette den umiddelbart.
  • Personopplysninger må lagres på en slik måte at den registrerte bare kan identifiseres så lenge det er nødvendig for behandlingen.
  • Personopplysninger må behandles på en måte som sikrer riktig sikkerhet
  • Personopplysninger skal ikke deles med tredjeparter med mindre det er nødvendig for å levere tjenester etter avtale.
  • Registrerte personer må være i stand til enkelt å utøve sine rettigheter.

    

   HVILKEN PERSONLIG INFORMASJON SAMLES INN?

   Personlig informasjon er data som kan brukes til å identifisere eller kontakte deg.

   I henhold til EUs generelle databeskyttelsesforordning (GDPR) er personopplysninger definert som: "all informasjon om en identifisert eller identifiserbar fysisk person ('den registrerte'); identifiserbar fysisk person: en fysisk person som kan identifiseres direkte eller indirekte, særlig ved en identifikator som et navn, identifikasjonsnummer, stedsdata, online identifikator eller ett eller flere elementer som er spesifikke for den fysiske, fysiologiske, genetiske, mentale, økonomiske, kulturelle eller sosiale identiteten til den fysiske personen;".

   Imidlertid, hvis vi samler inn personlige data, vil vi aldri samle sensitiv personlig informasjon om deg. EUs generelle personvernforordning (GDPR) definerer sensitive personopplysninger som "rase eller etnisk opprinnelse, politisk, religiøs eller filosofisk tro, fagforeningstilhørighet og behandling av genetiske data, helseinformasjon eller informasjon om seksuelle forhold eller kriminelle overbevisninger og lovbrudd;"

   Når du bruker nettstedet vårt og / eller kjøper fra oss, kan vi samle inn forskjellig informasjon. I alle fall er vi forpliktet til å sikre at informasjonen vi mottar og bruker, er egnet for formålene nedenfor.

    

    

   A. NÅR DU SKAPER EN BRUKER    

   B. NÅR DU BESTILLER


    

    

   C. NÅR DU INTERAKSJONER MED NETTSIDEN

    

    

   D. NÅR DU KONTAKTER OSS

    

    

   E. NÅR DU DELTAR I VÅRE KONKURRANSER / UTGIVELSER

    

   *Når vi stoler på 'legitime interesser', vil Veraldo alltid oppfylle følgende krav:

   • Vi må behandle informasjonen av hensyn til våre legitime interesser eller til tredjeparter som vi gir den til;
   • Ovennevnte interesser skal balansere med dine interesser. Vilkårene for "legitime interesser" vil ikke bli oppfylt hvis behandlingen er uberettiget på grunn av dens skadelige innvirkning på dine rettigheter og friheter eller legitime interesser. Veraldos legitime interesser trenger ikke å være i harmoni med individets krav for at vilkåret skal oppfylles. Imidlertid, hvor det er en alvorlig kontrovers mellom konkurrerende interesser, vil dine legitime interesser alltid komme først.

    

   MARKEDSKOMMUNIKASJON

   Hvis du kjøper eller gir oss e-postadressen din, vil du motta markedsføringsmeldinger via e-post og / eller SMS.

   Disse markedsføringsmeldingene er bare for å advare deg om våre nåværende og kommende tilbud.

   Selvfølgelig kan du alltid avslutte abonnementet.

   Hvordan avslutter du abonnementet på markedsføringskommunikasjon?

   1. tekstmelding
    -Ved å følge instruksjonene på slutten av SMS-meldingen
    -Ved å kontakte vår kundeservice
   2. NYHETSBREV
    -Ved å klikke på abonnementslinken nederst i e-posten
    -Ved å kontakte vår kundeservice

    

   BRUK AV DATA FOR ANNONSERINGSMÅL

   Vi bruker data som samles inn under ditt besøk for å lage bannere og annonser når du besøker andre tredjeparts nettsteder. Disse annonsene opprettes via piksler og er basert på informasjonen vi har om deg (f.eks. Søkelogg) som forklarer hvorfor du vil kunne se annonser som samsvarer med varer som ligner på de du har sjekket ut på nettstedet vårt.

   All informasjon som brukes til å lage disse annonsene er pseudonym, og vi bruker aldri data som tydelig identifiserer deg.

    

   Deling av informasjonen din

   Vi selger aldri din personlige informasjon til noen tredjepart.

   Vi kan imidlertid dele din personlige informasjon med selskaper som er eksperter på sitt felt som kan hjelpe oss med å drive nettstedet, drive vår virksomhet eller hjelpe oss med å betjene deg.

   Hver av tjenesteleverandørene våre er nøye valgt i henhold til deres evne til å håndtere din personlige informasjon. De gir garantier for å gjennomføre de tekniske og organisatoriske tiltakene som er nødvendige for å oppfylle kravene i GDPR og våre egne.

   Vi deler din personlige informasjon i følgende tilfeller:

   • Til hvert medlem av vår gruppe, som betyr våre datterselskaper, vårt ultimate holdingselskap og dets datterselskaper;
   • I tilfelle vi selger eller kjøper en virksomhet eller eiendeler, kan data overføres til den potensielle selgeren eller kjøperen av slik virksomhet eller eiendeler;
   • Hvis vi er pålagt å utlevere eller dele dine personlige data for å overholde juridiske forpliktelser eller for å håndheve eller anvende våre vilkår og betingelser og andre avtaler; eller for å beskytte rettigheter, eiendom eller sikkerhet til Veraldo, våre kunder eller andre. Dette inkluderer utveksling av informasjon med andre selskaper og organisasjoner med sikte på å beskytte svindel og redusere kredittrisiko;
   • Hvis vi behandler det på vegne av en kunde;
   • Til selskaper for utførelse av enhver kontrakt vi inngår med deg eller dem, og det hjelper oss å tilby våre tjenester tilstrekkelig, for eksempel. Betalingstjenesteleverandører, fraktfirmaer eller lageret.
   • Til andre profesjonelle selskaper, reklamebyråer og analytikere eller søkemotorer som hjelper oss å drive, forbedre og optimalisere nettstedet eller hjelpe oss med å lagre dataene dine.
   • Med ditt uttrykkelige samtykke.

     

    OVERFØRING AV INFORMASJONEN UTEN FOR DET EUROPEISKE ØKONOMISKE OMRÅDET

    Når en tredjepartsleverandør er lokalisert utenfor Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet, vil vi alltid sørge for at overføring av personopplysninger er beskyttet av passende sikkerhetstiltak, nemlig bruk av standard databeskyttelsesklausuler vedtatt eller godkjent av EU-kommisjonen der databeskyttelsesmyndigheten ikke , som er sertifisert for personvern.

     

     

    HVA ER RETTIGHETENE DINE?

    Når du har eller behandler personopplysningene dine, er rettighetene dine når som helst:

     

     

    IDENTIFIKASJON KREVES FOR Å TILGANG SOM PERSONLIG INFORMASJON LAGRES

    Hvis du ber om tilgang til informasjonen din, må vi ta alle rimelige grep for å bekrefte identiteten din før vi kan utlevere informasjon. Disse tiltakene eksisterer bare for å beskytte informasjonen din og for å redusere risikoen for identitetssvindel, tyveri eller uautorisert tilgang til informasjonen din.

    Vi ber deg derfor sende oss originale eller bekreftede kopier av følgende dokumentasjon: pass, identitetskort, fødselsattest eller førerkort. Et av de ovennevnte dokumentene kreves for å be om personlig informasjon.

    Vi vil forsøke å svare innen en måned. Hvis du ønsker å utøve noen av de ovennevnte rettighetene, kan du kontakte oss enten via vår skjema eller ved å bruke kontaktinformasjonen nedenfor i delen "Hvordan kontakte oss".

     

    Hvor lenge lagrer vi informasjonen din?

    Vi lagrer dine personlige data så lenge du har en konto og så lenge det er nødvendig for å overholde våre juridiske forpliktelser, løse tvister, forhindre misbruk eller håndheve våre handelsvilkår.

    Når vi ikke lenger trenger din personlige informasjon, blir den slettet eller anonymisert slik at du ikke lenger kan identifiseres med den.

    Vi vil sannsynligvis ødelegge all økonomisk informasjon når vi har brukt den og ikke lenger trenger den.

     

    HVORDAN er mine personlige data sikret?

    Veraldo vil gjøre alt for å beskytte personvernet ditt. Vi bruker de nyeste industristandardene og sikkerhetstiltakene som SSL / TLS-kryptering for å beskytte brukerdata og personlig informasjon.

    Målet vårt er å ha alle nødvendige tekniske og organisatoriske tiltak på plass for å sikre et sikkerhetsnivå som er passende for risikoen ved behandling og bruk av personopplysninger. Vi har beskyttelsesprosesser på plass for å sikre fortsatt konfidensialitet, integritet, tilgjengelighet og motstandsdyktighet til våre eller tredjeparts behandlingssystemer og tjenester, samt muligheten til å gjenopprette tilgjengeligheten og tilgangen til personlig informasjon i tide i tilfelle en fysisk eller teknisk hendelse.

    Dataene dine lagres alltid i sikre miljøer, og vi gir våre ansatte opplæring i beste praksis for databeskyttelse og krever at de inngår en konfidensialitetsavtale.

    Du kan få tilgang til og redigere personlig informasjon når du logger på kontoen din. For å logge inn må du kjenne påloggingsinformasjonen din (e-postadresse og passord). Det er ingen måte å få tilgang til personlig informasjon uten å kjenne innloggingsinformasjonen, derfor kan ingen uvedkommende få tilgang til den. Vi ber deg derfor om å holde passordet ditt hemmelig og ikke dele det med noen andre (ikke engang venner og familie). Gi oss beskjed umiddelbart hvis du vet eller mistenker at du har mistet påloggingen din, eller at noen andre har tilgang til kontoen din.

     

    KOBLINGER TIL ANDRE NETTSIDER ELLER TIL VÅRE SOSIALE MEDIER

    Nettstedet vårt eller nyhetsbrev kan til tider inneholde lenker til og fra andre nettsteder til våre partnere, annonsører og tilknyttede selskaper. Vær oppmerksom på at denne personvernregelen bare gjelder for dette nettstedet. Hvis du besøker noen av disse nettstedene, foreslår vi derfor at du leser deres egne personvernregler, ettersom vi ikke har noe ansvar for disse retningslinjene.

     

    HVORDAN KONTAKTE OSS

    Hvis du har spørsmål om vår personvernpolicy eller har spørsmål om dine personlige data, kan du kontakte oss via vår Kontakt skjema eller ved å sende et brev til:
    Personvernregler, Veraldo ApS
    Abildvej 5A,
    5700 Svendborg
    Danmark

     

    ENDRINGER I VÅRE PRIVATLIVSPOLITIK

    Vi holder vår personvernpolicy under regelmessig gjennomgang. Vi vil oppdatere endringene på denne siden. Hvis det gjøres betydelige endringer, vil vi kontakte deg direkte via e-post slik at du kan se gjennom endringene.
    Kom gjerne tilbake regelmessig for å se etter endringer.

     

    Personvernreglene ble sist oppdatert 22. januar 2019.
    Personvernerklæringen ble laget 1. desember 2014.